Westreamu gör IT-ministerns livesändning mer tillgänglig

För första gången kommer idag ett arrangemang på regeringspolitisk nivå att livesändas med text och teckenspråk, vilket produceras med distribuerade lösningar. Tekniken för detta har utvecklats av Westreamu AB, med visst stöd från kommunikationsmyndigheten PTS, och bygger på den svenska streamingtjänsten Bambuser samt produktionsplattformen VidBlaster.

[Uppdatering: Den textade, respektive teckenspråkstolkade, sändningen finns att se on demand i Regeringskansliets filmarkiv under rubriken Presentationen av It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Dock lite knepigt att plocka fram, men dom finns bakom spelakontrollens ”pilnedåtknapp” för fler filmer/funktioner.]

Idag den 6 oktober 2011 lanserar it- och energiminister Anna-Karin Hatt en sammanhållande strategi för it-politiken, den så kallade Digitala Agendan. Lanseringen äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangemanget börjar med en presskonferens klockan 13.30, och livesänds på plats av Information Rosenbads inhyrda produktionsbolag. Den sändningen kan ses på Regeringen.se/digitalagenda.

Under eftermiddagen mellan 14.30 och 17.30 genomförs ett seminarium med rubriken ”IT i människans tjänst” (program i pdf). Westreamu AB har fått uppdraget att göra den livesändningen mer tillgänglig för döva och hörselskadade. Alltså kan man se med livetextning på eventsidan Regeringen-text (http://bambuser.com/node/2100050) och med teckenspråkstolkning på eventsidan Regeringen-tecken (http://bambuser.com/node/2100064).

Såväl textningen som teckenspråkstolkningen utförs per distans. Två skrivtolkar sköter textningen, denna gång från Westreamus kontor i Tullhus 3 på Skeppsbron i Stockholm. Två teckenspråkstolkar arbetar parallellt i en studio på Tolkcentralen i Örebro.

Det blir också första gången som Westreamu per distans fångar en videoström producerat av ett annat produktionsbolag. Näringsdepartementet kommer efteråt att publicera inspelningarna för de som efteråt vill titta ”on demand”.

Read More

H.M. Drottning Silvia nyfiken på Westreamu

I går hade Westreamu inte bara fått uppdraget att livesända från Symposiet Accessing Society, utan att också hålla ett kort anförande om teknik vi utvecklat för livetolkning per distans. Bland andra H.M. Drottningen och Integrationsminister Erik Ullenhag medverkade vid symposiet som genomfördes i Riksdagens förstakammarsal.

Bakom Accessing Society står Europeiskt Teckenspråkscenter, Örebro Läns Landsting och Örebro kommun. Fokus för symposiet är att lyfta fram behovet av att koordinera och tillgängliggöra teckenspråkiga tjänster och lösningar i Sverige och Europa.

Efter de inledande föreäsningarna var det dags för mat, mingel och demonstrationer. Vi är otroligt stolta över att H.M. Drottning Silvia direkt begav sig till den studio för live teckenspråkstolkning som Westreamu utvecklat åt Tolkcentralen i Örebro. (En open-source-lösning, vars dokumentation snart är klar för publicering). Hon träffade först de fantastiska tolkarna Lina Hellström och Diana Björkstrand. Därefter ville drottningen veta mer om hur det fungerade. Stillbilden (från Nerikas Allehandas videoreportage, en dryg minut in i inslaget) är från när jag demonstrerar ZignPlayer.

Nu efteråt har vi publicerat alla anföranden, med och utan teckenspråkstolk, på YouTube.com/Symposium2011. Symposiet finns också i sin helhet på Vimeo.com/westreamu/symposium och dessutom med syntolkningsspår på Vimeo.com/westreamu/symposium-syntolkad.

I symposiets anda bäddar jag nedan in mitt anförande med teckenspråk (som alltså producerades live), men det finns naturligvis utan teckenspråk också.

Read More

At the Swedish Government Offices

Today we were honored to produce the live web video cast when a new strategy for supporting people with disabilities was launched by Handisam (Swedish Agency for Disability Policy Coordination) and The Swedish Government Offices. The speakers included Maria Larsson (Minister for Children and the Elderly) and Hillevi Engström (Minister for Employment). Archived versions of the livecasts are avialable (in Swedish) via http://handisam.se/webbtv.

During the production I filmed a short ”behind the scenes” video clip with my mobile (Samsung Galaxy S II). The clip features (ignore a couple of Swedish words in the beginning) the scene, our main production PC running VidBlaster and my Asus Eee Pad Transformer on which I checked that all the channels were up and running. Warning! don’t try this at work, you might mess things up (we missed moving a camera and I forgot to remove a lower third).

To summarize, in addition to produce a ”normal” livecast (three cameras, powerpoints, and some graphics), we also produced live captioning (using remote capblaster), sign interpreters (two channels, local with ZignPlayer and remote chroma keying), and live audio descriptions. It all rocked!

[Update 2011-08-25]: I forgot to mention that everything was streamed using the excellent services from Bambuser.

 

 

Read More

Världspremiär för ökad delaktighet

Livesändningen av startskottet för Digital delaktighet 2013 omfattar teckenspråk, undertext och syntolkning, alltså inte bara vanlig ljud och bild. Med andra ord bjuds här live webbtv som innebär världspremiär för ökad delaktighet! (Med reservation för eventuella ändringar ;)

[Uppdatering 2011-04-05 kl 14:45] Så här en trekvart in i sändningen kan vi konstatera att alla tre tillgänglighetkanalerna fungerar, liksom att det finns lite utrymme för förbättringar. Syntolkningen drabbades tyvärr av eko när vi försökte ha vanliga ljudet, respektive syntolken, i separata kanaler. Dagens tillfälliga lösning blir att köra allt ljud via syntolkens mikrofon. Tyvärr innebär det brister i ljudkvalitén. Vidare trodde vi inte att syntolkens sändning behövde ha någon bild, där kanske vi hade fel. Hör av er och kommentera. Teckenspråkstolkarna i Örebro följer sändningen i realtid via videochatt (ooVoo). Den kanalen har redan kraschat en gång, vilket innebär ett kortare avbrott i tolkningen. Som reserv kan vi gå över till att de tolkar från livesändningen, vilket innebär en rätt stor tidskillnad mellan bild och tolk. Så tills vidare har vi beslutat att chansa på ooVoo under dagens sändning. Livetextningen verkar rocka på fint. Tack alla ni som tittar, och kommer med feedback!

Den 5 april går startskottet för kampanjen Digidel 2013. Många kommer att vara på plats i Stockholm och Münchenbryggeriet, men alla kan naturligtvis inte vara där. För att maximera delaktigheten livesänds evenemanget mellan klockan 14 och 17. Då skall flera innovativa lösningar för ökad tillgänglighet prövas. Ett vågat experiment, eftersom tekniken till stora delar är helt nyutvecklad.

Vi på Westreamu har med kort varsel fått förtroendet att öka tillgänglighet hos den sedan länge planerade livesändningen. Den vanliga video- och ljudsändningen produceras av Socialvideo AB och hela sändningen finansieras av .SE- Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Extra värdefullt för alla

Tillgänglighet innebär framförallt att människor med olika typer av funktionshinder ska kunna delta. Det gäller alltifrån förflyttningar i den fysiska arbetsmiljön till vardagen på webben.

Ökad tillgänglighet är bra för alla. Exempelvis är det värdefullt att texta webbvideo, eftersom det ökar sökbarheten och underlättar navigering. Men naturligtvis är texten nödvändig för alla döva och hörselskadade. På samma sätt är syntolkning nödvändig för att blinda och synskadade skall kunna ta del av mer än det som bara sägs. På köpet får alla som nöjer sig med att bara lyssna, en god förståelse vad som syns men inte hörs. Det kan handla om sådana saker som en powerpointbild, en föreläsares utseende eller hur många som räcker upp händerna under en frågestund. Värdefullt för den som lyssnar på en inspelning under träningsrundan (eller i hängmattan).

Sidor för olika behov

Samtliga sändningar distribueras via olika Bambuserkanaler. På webbplatserna digidel.se och iis.se/internet-for-alla visas  huvudsändningen, med länkar till specialsidor för olika typer av tillgänglighetsanpassning.

  • Huvudsändningen: digidel.se/live, mixar kamerabilder från scen, publik och projektion tillsammans med ljud från mikrofoner och andra ljudkällor (produceras av Socialvideo).

Vi ansvarar för dom tillgänglighetshöjande bitarna:

  • Live undertextning: digidel.se/live-u, där hörselskadade och döva kan se huvudsändningen kompletterad med så kallad öppen undertextning. ”Öppen” innebär att texten alltid syn i bild.
    Skrivtolkar: Terese Turunen och Maria Westin (Svensk Meditext)
  • Teckenspråkstolkning: digidel.se/live-t, där döva och hörselskadade kan se huvudsändningen med så kallad dold teckenspråkstolkning. ”Dold” innebär att tittaren kan bestämma sig för att se teckenspråkstolken, samt välja var tolken skall placeras i bild och hur stort tolkfönstret skall vara.
    Teckentolkar: Lina Hellström och Diana Björkstrand från (Tolkcentralen i Örebro)
  • Syntolkning: digidel.se/live-s, där det vanliga ljudet kompletteras med en så kallad spontan syntolkning. ”Spontan” eftersom tolken på grund av omsändigheterna inte kunnat repetera in händelserna i förväg.
    Syntolk: Amica Sundström (Syntolkning.nu)

Nyutvecklad svensk teknik

Vi har ju tidigare på uppdrag av bland andra SSR Konsumentråd och Handikappförbunden utvecklat flera nya lösningar för att öka tillgängligheten hos livesänd webbtv. Kommunikationsmyndigheten PTS har delvis finansierat både teknikutveckling och tidigare sändningsförsök. Denna gång är det premiär för ny livetextningsteknik, teckentolkning per distans och live syntolkning. I det aktuella försöket är det dessutom första gången som tekniken används tillsammans med en annan livevideoproducent.

För att öka flexibiliteten och pressa kostnaderna för livetextning används den nyutvecklade webbappen capblaster. Capblaster (www.capblaster.org) finns som öppen källkod och den nuvarande betaversionen stödjer API:er hos videoproduktionsprogramvaran VidBlaster. Rent tekniskt innebär det att skrivtolkarna följer sändningen på plats och skriver i realtid in text via ett webbgränssnitt. Westreamu integrer texten med huvudsändningen i programvaran VidBlaster och distribuerar resultatet i en separat Bambusersändning. Texten sparas också separat tillsammans med tidkoder för eventuell efterbearbetning, sökmotoranpassning och publicering on demand.

Med ambitionen att ytterligare förenkla och effektivisera teckenspråkstolkningen används flashspelaren ZignPlayer (zignplayer.westreamu.se). ZignPlayer finns som öppen källkod och den nuvarande betaversionen stödjer API:er hos streamingleverantören Bambuser. För första gången prövas dessutom teckenspråkstolkning av livesänd video per distans. Tekniskt innebär det att Westream i för över bild och ljud från Münchenbryggeriet till Tolkcentralen i Örebro via videochattprogramvaran ooVoo. Där arbetar tolkar i realtid framför en kamera som sänder till en dold Bambuserkanal. Tittarna kan sedan med hjälp av ZignPlayer själv mixa huvudsändningen med tolkvideon.

I ett första steg prövar vi också att sända en spontantolkning för synskadade. I lokalen finns en syntolk som iakttar det som sker och spontant berättar om händelsernas utveckling i en mikrofon. På sikt hoppas vi att kunna erbjuda syntolkningen som en egen streamad ljudkanal. Denna gång har vi dock valt att [uppdatering: ta allt ljud via syntolkens mikrofon] lägga syntolkningen som vänster ljudkanal i livetextningskanalen, med det vanliga ljudet i höger kanal. För mer information om denna ädla konst, och värdefulla yrke, hänvisar vi till Syntolkning.nu.

Read More

Teckenspråksartisteri på Melodifestivalen [uppdaterad]

SVT livesände för andra året i rad Melodifestivalen tillsammans med teckenspråksartisteri från aveProduktion. Det senare, som var otroligt läckert även för hörande, visades i en separat SVTplay-kanal. Här en kort beskrivning av hur det gick till, och teknikens potentiella användning i andra sammanhang.

[Uppdatering 2011-03-14: jag har ökade först på inledningen något, lade in några mellanrubriker och fixat småfel. Senare på kvällen lyckades jag fixa bättre klipp, så jag gjorde om inledningen]

Skärmdump som visar hur det två videofönstren såg ut på svtplay.seStillbilden här till vänster illustrerar hur det såg ut på SVTplays specialsida under sändningen. I den undre spelaren syns teckenspråksartisterna Dennis Norberg, Roger Jämtdal och Helena Wästborn vid öppningen av finalen av Melodifestivalen 2011. Videon här nedan visar två korta klipp från den arkiverade sändningen. Tyvärr är huvudsändningen i klippen inte synkad med teckenspråksgestaltningen (den förra ligger 65 sekunder efter den senare), men du förstår säkert poängen ändå. Ett videosmakprov finns också på SVTplay, men bara tom 12 april. 

Men under finalen tittade jag inte på SVT:s specialsida, jag hittade på två egna lösningar. Vill du se en del av hur det såg ut hos mig kan du hoppa direkt till videon som finns inbäddad längst ner. Eller så läser du först vidare för en introduktion som förklarar bakgrunden och vad jag gjorde.

Teckenspråk är mer än översättning

För snart ett år sedan producerade vi en hel dags tillgänglig (text och teckenspråk) livesändning åt Handikappförbunden. Evenemanget inleddes med ”Motljus- vandringsbilder i ord och ton”, smakprov ur en föreställning om psykisk ohälsa. Trots att jag inte kan ett ord teckenspråk, så var det skönt att se tolkningen. Se gärna vad du själv tycker genom den arkiverade videoinspelningen.

Smakprovet gav mig mersmak, och sedan dess har jag undrat om det finns några mer konstnärliga ”tolkar”. En slags artister som gör mer än bara översätter. I helgen fick jag svaret.

Tolkning, gestaltning och artisteri

Under finalen i årets Melodifestival passade jag på att titta på hur teckenspråkstolkningen såg ut. Och snacka om att jag blev imponerad! Det var uppenbarligen inte bara fråga om att översätta det som sades muntligen. Nej, här handlade det om att gestalta det som kändes och hände.

Teckenspråksartisterna Helena Wästborn, Roger Jämtdal och Dennis Norberg var helt otroliga. Trots att jag inte kan ett enda tecken, så la dom på en känsla som förstärkte den högkvalitativa totalproduktionen som Sveriges Television skapade.

Tyvärr hittar jag efteråt inte ett enda videoklipp från teckenspråkstolkningen av Melodifestivalen på SVTplay. Inte ens ett pressmeddelande. Däremot skrev WeSign några dagar innan att festivalen skulle gestaltas på teckenspråk, och Riksförbundet DHB uppmärksammade samma sak. Vidare efterforskning gav vid handen att det är aveProduktion som stått för gestaltningen.

Via bloggaren Mats Savolainen fick jag klart för mig att även förra årets final teckenspråkstolkades. Mats ordenruntresa skrev då:

”Mer inlevelse än vad de två gav av alla bidragen kan man knappt finna. Det var passioner och känslor som inte ens artisterna kunnat gestalta. Det var en fröjd att se”.

Jag håller med, och hoppas att de inblandade släpper loss några vackra klipp.

Två tittartekniker

Rent tekniskt gick det till så att SVTplay sände en separat livekanal med teckenartisterna. I andra sändningar har SVT på senare tid gjort som vi, det vill säga i en parallell sändning lagt in tolkarna delvis ovan på huvudbilden. Men nu skulle man alltså på något sätt se till att se både huvudkanalen och teckentolkskanalen samtidigt. Jag hittade i brådrasket inga instruktioner från SVT, så jag fick snabbt hitta på en lösning.

Först drog jag igång SVTplay-kanalen med teckentolkarna i min laptop och ställde den bredvid teven. Det blev helt OK. Sen kom jag på att vår TV har ju så kallad bild-i-bild-funktion och en dator inkopplad (utöver TV-kabeln). Alltså var det en smal sak att se båda kanalerna i TVn. Det vill säga huvudsändningen via kabel respetive teckensprålstolkningen via playkanalen som snurrade i PC:n.

Som grädde på moset filmade jag mitt experimenterande och klippte ihop några videocitat så att fler än jag kan se hur det såg ut. Här nedan, eller uppladdat på min Vimeo-kanal.

Använd internet för tillgänglighet

Naturligtvis kan man tänka sig att komplettera vilken mark/satellit/kabel-sändning som helst med live teckenspråkstolkning på motsvarande sätt. Alltså genom att skicka den informationen via internet. Samma sak gäller såväl undertextning som språktolkning. Det torde vara en mycket bättre väg att gå, än att försöka få till olika standarder för en exploderande flora av (digitala) boxar.

Faktum är att jag uttryckligen till Myndigheten för Radio och TV förordat att utvecklingen av såväl textning som teckenspråkstolkning skall (enbart) göras för Internet. Detta när A-focus frågade mig inför första delrapporten inför de nya kraven på tillgänglighet i TV. Lika självklart är det att vi på Westreamu kan livesända teckenspråksartisteri till vad som helst som visas på TV. Bra va?

Read More

Tänk på textarna när du manustalar

Två skrivtolkar livetextar på konferensenVad kan man som föreläsare på scen göra för att ge dom som livetextar/skrivtolkar bästa möjliga förutsättningar? Den frågan intresserar mig speciellt, eftersom jag själv är professionell talare. En självklar sak är att inte prata för fort. Men det finns mer att tänka på. Som dessutom är bra för alla!

I tisdags hade vi förmånen att få hjälpa till med livetextningen av Folkbildningsförbundets konferens Forum Civila samhället. Själva videosändningen sköttes av SocialVideo. Även denna gång var det proffsiga Maria Westin (Svensk Medietext) och Terese Turunen (Tolk & Text Stockholm) som i direktsändning skrev undertexter för brinnande livet.

[Uppdatering: Livetextning är alltså när någon, ofta en professionell skrivtolk, i realtid textar det som sägs och de resulterande remsorna med undertext i realtid läggs på videobilden. För mer info se vår sida om textning. Fördelen med livetextning, jämfört med traditionell så kallad svensktextning som görs efter videoinspelningen, är ju att döva och hörselskadade kan vara delaktiga i en livesändning.]

Även jag var på plats, delvis för att hjälpa till och hålla ett öga på tekniken. Men framförallt ville jag passa på och lära mig ännu mer om saker att tänka på när man livetextar (eller gör direktsänd undertextning som det nog heter på gammelsvenska).

Även om skrivtolkar är magiskt snabba, så kan man ju lätt räkna ut att dom blir chanslösa när det sprutar ord från föreläsaren. Dessutom verkar det som att vissa talare och situationer skapar för stora utmaningar. I tisdags blev det så när Nyamko Sabuni läste högt från ett manus.

Statsrådet Nyamko Sabuni var inbjuden att hålla ett anförande om politiken för det civila samhället, samt diskutera dess roll. Under Sabunis anförande, som varade cirka 20 minuter, pratade hon inte speciellt fort. Däremot märkte jag rätt snart att Marie och Terese hade problem.  De meningar vår jämställdhetsminister läste upp var ofta långa och krångliga.

Senare, under paneldiskussionen talade Sabuni fritt, då lös det av både engagemang och hjärta. Det blev också mycket lättare för skrivtolkarna. Men när hon läste upp anförandet från ett pappersmanus, då blev det ofta stopp i textningen. Skrivtolkarna gjorde sitt bästa att hänga med. Så snabba var dom att webbtekniken vi använde faktiskt började hicka. det blev liksom kö när texten fastnade på väg ut till videon.

Det är ju en gammal sanning att det är skillnad på att skriva manus för tyst läsning och talad uppläsning. Och man bör ju öva, öva, och öva uppläsningen innan man går live. Men det är ju inte alltid man hinner med det. Så även om man filar på formuleringarna för att få dom korrekt politiskt formulerande, hjälpte det i det här fallet inte för den döva publiken. Dom fick inte ens hälften. Jag har bett departementet att få manuset, det kan ju alla läsa. Men ännu har jag inte fått någon respons från Rosenbad.

Några av de andra talarna läste också från någon slags manus, fast mer diskret och mer levande. I deras fall, tex Ellen Tejle om Civilsamhället i framtiden (video), var det både lättare för livetextarna och roligare för åtminstone mig som lyssnare. Nyamko Sabunis tydliga pappersvändade gav mig i alla fall en idé, som jag utvecklar i Tillgängligare tal med teleprompter (inte publicerat ännu).

Sammanfattningsvis. Tänk på textarna när du manustalar! Inga långa och komplicerade meningar. Gör ofta en kort paus, speciellt om du tenderar att prata fort (speciellt riktat till mig själv ;). Det blir faktiskt bättre för alla, inte bara för skrivtolkar, döva- och hörselskadade.

Här nedan kan du se Nyamko Sabunis anförande i sin helhet, med de oredigerade textremsor som skrivtolkarna hann få till. Problemen börjar märkas efter 50 sekunder. Klicka på CC-symbolen nere till höger i videospelaren för att slå på texten.

Read More