Studiopaket

Höstpriser 2015 (begränsat* erbjudande from 2015-09-07)
Tabellerna nedan ger framförallt en uppfattning om dom tekniska möjligheterna, samt start- och timkostnaden för en liveproduktion i WeStudioU. Beroende på produktionens komplexitet kan det inledningsvis tillkomma kostnader för planering och förproduktion. Dom investeringarna handlar till exempel om formatutveckling, scenografi och framtagning av grafik. Se även våra tilläggstjänster och allmänna villkor.

 

  
 
Produktionstimmar som ingår
Extra produktionstid
HD (720p)
Full HD (1080p)
Använda grafik/effekter
Integrera Powerpoint/Keynote/etc
Använda inslag ljud/bild/video
Studiomonitor
Liten jib (kamerakran)
Inspelning för webb-tv
Livestreaming (se streamingtjänst)
Normal för/efterproduktion
Producenter/fotografer
Extra fotograf/ljudproducent
Kameror/bildkällor
Extra kamera/bildkälla
Trådlösa mikrofoner som ingår
Extra mikrofoner
Integrera sociala medier
Extern medverkan via Skype
Extern medverkan via telefon
Produktionsplanering
Efterproduktion
Extra assistent
Grafikframtagning
Andra inspelningsformat än mp4
Separata kamerainspelningar
Streamingtjänst

Enkel

2 500 kr och uppåt
tex webbinar, pressevent
Produktionstimmar som ingår : 1
Extra produktionstid : 1 500 kr/h
HD (720p)
Full HD (1080p) : 500 kr
Använda grafik/effekter
Integrera Powerpoint/Keynote/etc
Använda inslag ljud/bild/video
Studiomonitor
Liten jib (kamerakran)
Inspelning för webb-tv
Livestreaming (se streamingtjänst)
Normal för/efterproduktion
Producenter/fotografer : 1
Extra fotograf/ljudproducent : 850 kr/h
Kameror/bildkällor : 1-2
Extra kamera/bildkälla : 800 kr/st
Trådlösa mikrofoner som ingår : 1
Extra mikrofoner : 300 kr/st
Integrera sociala medier
Extern medverkan via Skype
Extern medverkan via telefon : mot offert
Produktionsplanering : 950 kr/h
Efterproduktion : 800 kr/h
Extra assistent : 600 kr/h
Grafikframtagning : mot offert
Andra inspelningsformat än mp4 : mot offert
Separata kamerainspelningar : mot offert
Streamingtjänst: Valfri (eventuell kostnad tillkommer mot offert)

Avancerad

5 000 kr och uppåt
tex magasin, lanseringsevent
Produktionstimmar som ingår : 1
Extra produktionstid : 2 800 kr/h
HD (720p)
Full HD (1080p)
Använda grafik/effekter
Integrera Powerpoint/Keynote/etc
Använda inslag ljud/bild/video
Studiomonitor
Liten jib (kamerakran)
Inspelning för webb-tv
Livestreaming (se streamingtjänst)
Normal för/efterproduktion
Producenter/fotografer : 2
Extra fotograf/ljudproducent : 850 kr/h
Kameror/bildkällor : 1-4
Extra kamera/bildkälla : 800 kr/st
Trådlösa mikrofoner som ingår : 2
Extra mikrofoner : 300 kr/st
Integrera sociala medier : mot offert
Extern medverkan via Skype : 2 000 kr
Extern medverkan via telefon : 1 000 kr
Produktionsplanering : 950 kr/h
Efterproduktion : 800 kr/h
Extra assistent : 600 kr/h
Grafikframtagning : mot offert
Andra inspelningsformat än mp4 : mot offert
Separata kamerainspelningar : mot offert
Streamingtjänst: Valfri (eventuell kostnad tillkommer mot offert)

*Vi erbjuder dom här priserna tills vidare, för att få mer erfarenhet av hur mycket tid och resurser några olika typer av produktioner kräver. Priserna kan senare bli såväl lägre som högre.