Syntolkning underlättar inte bara för personer med nedsatt synförmåga, utan är också ett utmärkt komplement för de som väljer att bara lyssna på ljudet. Syntolkade livesändningar kan produceras på olika sätt.

Syntolkning behövs framförallt för att blinda och synskadade skall få en uppfattning om det visuella i olika sammanhang. Mattias Lundekvam, förbundsordförande i HRF Hörselskadades Riksförbund, beskriver syntolkning som att:

beskriva det som syns men inte hörs för personer med synnedsättning.

Men även tittare med god synförmåga väljer ofta bort bilden, speciellt gäller det långa livesändningar när man inte vill sitta bunden framför skärmen. Då vill man bara ha ljudet för att lyssna i mp3-spelaren. Till exempel när man joggar, kör bil eller promenerar. Därför är syntolkningen alltid ett mycket värdefullt komplement.

Se också gärna syntolken Helena Franks utmärka råd till föreläsare som finns på Webbriktlinjer under rubriken Så här gör du din föreläsning synskadevänlig.

Under en livesänding kompletterar en syntolk alltså med det som inte sägs av andra. Till exempel genom att spontant beskriva aktörer, kroppsspråk, hur scenen ser ut och så vidare. Dock kan det ofta blir svårt för syntolken att hinna med, till exempel på en konferens där man visar många och innehållsrika powerpointbilder. Därför kan det ibland vara bättre att göra syntolkningen efteråt. Tolken kan då förbereda sig genom att titta igenom videoinspelningen, skriva manus och ibland pausa när det behövs för att hinna med.

Det finns i princip två grundmetoder för att kombinera originalljudet med syntolkningen. Den vanligaste är att originalljudet “duckas” när syntolken pratar. Men det går också att sända respektive ljud i varsin ljudkanal.

Oftast producerar vi två parallella liveströmmar. En med originalljudet och en där syntolken mixas med originalljudet enligt duckningsmetoden. Det finns också en möjlighet att lägga syntolken som ett dolt ljudspår. Se ett par exempel på olika utföranden, med Barn- och Äldreminister Maria Larsson respektive Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Tittaren väljer alltså att ha med syntolkningen eller ej.

Kontakta oss för mer information och priser när det gäller hur WestreamU kan göra din livesändning syntolkad.

Uppdaterad 2018-04-24