WestreamU erbjuder ett brett utbud av tjänster och tekniska lösningar för snygga och lyckade liveproduktioner vid såväl små och stora event som för mindre studioproduktioner. Oavsett om det handlar om direktsändningar för webben, eller kostnadseffektiva inspelningar för senare publicering, är vårt mål att leverera smarta lösningar för dig.

Om du inte beställt liveproduktioner för event tidigare så rekommenderar vi dig att först studera våra råd till mötesarrangörer.

Innehåll

Anpassningsbara paketlösningar

WestreamUs liveproduktioner kan direktändas på webben, inspelning ingår alltid och normalt kan vi leverera materialet direkt när produktionen är klar. Möjligheterna och priser finns listade i våra:

Utöver paketen kan vi leverera flera olika tilläggstjänster (som jib, IMAG, sammandrag, poddformatering, mingelreportage, livetextning, teckenspråk, syntolkning och streaminglösning).

Kvalitetssäkrad arbetsmetod

Våra produktioner följer alltid en noggrant utprövad arbetsmetod. För exempelvis en livesändning innebär det i korthet att efter förberedelse kommer vi till er möteslokal och riggar snabbt vår utrustning. Under tiden ert möte pågår sänder vi det live på webben samtidigt som vi spelar in en lokal kopia av utsändningen. Efteråt får ni det inspelade materialet och vi plockar ihop vår utrustning och lämnar lokalen. Normalt ligger hela den arkiverade sändningen kvar på webben. Om så önskas kan vi efteråt hjälpa er att på er egna webbplats, och/eller någon videodelningstjänst som YouTube eller Vimeo, publicera uppklippta avsnitt av sändningen.

Vår unika ambitionsnivå

Vi vill att de som är med på en webb-tvsändning alltid skall få se och höra något snyggt, unikt, levande och engagerande. Vi strävar också efter en aktiv publikmedverkan. Såväl med de som är på plats i lokalen (rörlig publikkamera), som med de som är med via webben (en levande chatt som påverkar sändningen). Vi vill också få med så mycket som möjligt av eventet ut på webben (alltifrån föreläsarnas powerpoint-bilder till publikskratt).

Vi deltar också aktivt i utvecklandet av mer tillgänglig livesänd webbtv som fungerar väl även för funktionshindrade. Dessutom ser vi gärna sändningar som är öppna och delbara. Det vill säga att så många som möjligt kan titta och på egen hand sprida hela eller delar av sändningen vidare. Naturligtvis kan vi mot offert erbjuda sändningar för slutna grupper.

Våra kostnadseffektiva sändningar passar när bra (god kvalité) är bättre än högsta broadcastkvalité (mycket kostsamma produktioner). För event som helt igenom kräver full HD broadcastkvalité och över 99 procents säkerhet i genomförande rekommenderar vi gärna någon annan leverantör.

Upphovsrätt och tillstånd

Om inget annat avtalats har vår uppdragsgivare fri rätt att kopiera, distribuera och redigera det som WestreamU producerar för uppdragsgivarens räkning.

Våra tjänster bygger på att uppdragsgivaren alltid i slutänden ansvarar för att det material vi sänder och publicerar sker inom gällande lagstiftning, inklusive rätten till alla verk som förmedlas. Mer information och vad vi rekommenderar hittar du på sidan Upphovsrätt. Myndigheten för Press, Radio & TV angav att webb-tv ska registreras hos dem om det är direktsändningar eller uppspelningar riktiade till allmänheten på tider som sändaren har bestämt (källa: http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Internet/Webbsandningar nedladdad 2013-11-08).

Seminarie/Event-paket

Varje produktion är i HD-kvalitet och offereras separat till ett fast grundpris utifrån de gällande priser som anges på denna sida och i den matris som beskriver innehållet i våra Seminarie/Eventpaket. Grundpriset är exklusive eventuella kostnader för transport och streamingtjänst (lösning för distribution av livesignalen till tittarna).

Vi kan streama via i princip alla på marknaden förekommande streamingtjänster. Beroende på sändningens karaktär kan streamingtjänsten vara gratis, dvs finansierad genom annonser som ibland visas för tittarna.

Tiny: 4 000 kr (1h)

Vår minsta paket är utformat för enkla enkameraproduktioner. Tex kortare pressuttalanden, presentationer eller sändning av en aktuell händelse. Tiny kan utökas med en extra kamera (för snyggare bildproduktion) eller powerpointintegration (mixa in bilderna i videobilden).
Se ett exempel eller jämför i eventpaketen.

Small: 10 000 kr (1h)

När budgeten är riktigt tight blir det ändå fint tack vare två kameror och grafik. Passar för mindre frukost- och lunchseminarier, presskonferenser, enkla informationssamtal och liknande. Med Small-paketet går det att lägga till en bildkälla och integration av ppt-bilder. Utnyttja den mallbaserade videografik som ingår, eller investera i anpassad grafik som kan användas flera gånger.
Jämför i eventpaketen.

Medium: 26 000 kr (3h)

En välplanerad halvdagskonferens, spännande debattsamtal och motsvarande arrangemang förtjänar en riktigt snygg och effektiv produktion. Medium-paketets två kameror och extra fotograf varierar upplevelsen för tittarna genom snabba klipp och olika vinklar. Powerpointbilder och annat grafiskt material mixas snyggt in i sändningen. Lägg till en tredje kamera för att fånga frågor och andra inslag från publiken.
Se ett exempel eller jämför i eventpaketen.

Large: 48 000 kr (7h)

Större event, kanske med mentometer, prisutdelningar och artister, kräver mer. Det handlar såväl om tyngre teknik som mer erfaren personal. Large-paketets skräddarsydda grafik följer såväl eventets som arrangörens grafiska profil. Med många kameror och bildkällor maximeras värdet för både tittarna och den dokumentation som spelas in.
Se ett exempel eller jämför i eventpaketen.

Tilläggstjänster:

  • Analys, formatutveckling: 1 500 kr/h
  • Avancerad förproduktion, extra research: 850 kr/h
  • Uppklippning av längre sändning: cirka 300 kr/avsnitt
  • Transporter inom Stockholm: taxikostnad
  • Mikrofoner/Ljudanläggning: mot offert
  • Sändning via uppdragsgivarens egna streaminglösning: mot offert
  • Produktion av trailer: mot offert (runt 3 000 och uppåt)
  • Gimbalkamera (3 000 kr)
  • Distansmedverkan (Zoom/Teams/etc): (runt 5 000 och uppåt)
  • Hjälp med streaminglösning (rådgivning): mot offert
  • Poddformatering (gör en podd av videoarkivet): Från 3 000 + 300-500 kr per avsnitt
  • Sammandrag (med viktiga klipp från eventet): Ca 3 000 – 6 000 kr
  • Mingelreportage (intervjuer, relationsverktyg): mot offert
  • Jib (kamera på rörlig kran): mot offert (minst 4 000 kr)
  • IMAG (kamerabilder för scenprojektion): mot offert (minst 4 000 kr)
  • Livetextning (direkttextning av sändningen): mot offert
  • Teckenspråkstolkning (tolkar mixas in i livesändningen): mot offert
  • Syntolkning (talad beskrivning av det visuella): mot offert

Allmänna villkor

Villkoren nedan är generella, deras omfattning och anpassningar kan specificeras i varje enskild offert. Alla priser är angivna exklusive moms.

Bokningsregler

Vi kan efter särskild överenskommelse erbjuda en preliminärbokning. Om den inte skriftligen avbokas, eller beställs som definitiv, senast fem arbetsdagar innan eventet fakturerar vi 2 000 kr.  Preliminärbokning innebär att vi reserverar nödvändiga resurser för att kunna erbjuda de efterfrågade tjänsterna. Vi kontaktar er om det senare visar sig att andra potentiella uppdrag gör att vi behöver besked om ni vill behålla preliminärbokningen eller boka definitivt.

En accepterad offert innebär definitiv bokning och då gäller följande avbokningsregler. Vid avbokning fram till och med 6 arbetsdagar innan eventet förbehåller vi oss rätten att fakturera upp till 50 % av offererad kostnad för att kompensera eventuellt intäktsbortfall. Sådant bortfall kan tex orsakas av att vi måste tacka nej till ett annat uppdrag. Om ni avbokar uppdraget inom 5 arbetsdagar innan eventet fakturerar vi 100% av den offererade kostnaden.

Kostnader och ansvar

Kostnader för transporter, resa och uppehälle kan tillkomma (gäller inte Almedalspaketen). Utöver minimitiden tillkommer ett pris per påbörjad ytterligare timme. Rörliga priser kan tillkomma beroende på streamingtjänst. I produktionstiden ingår eventuella pauser för kaffe och lunch. Priserna bygger på att vi kan utnyttja befintlig internetuppkoppling. Uppdragsgivaren ansvarar för att det material vi sänder och publicerar sker inom gällande lagstiftning, inklusive rätten till alla verk som förmedlas. Vi reserverar oss för inställd sändning/produktion pga sjukdom, force majeure, fel på internet eller distributionskanalen. Vid fel/misslyckad produktion utanför vår kontroll faktureras halva kostnaden. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster som drabbar uppdragsgivaren på grund av icke fungerade sändning/produktion. Senast efter att vår faktura betalats i sin helhet överlämnar vi till uppdragsgivaren inspelat material och kontoinformation för tillämpliga tjänster för ert vidare bruk och ansvar. Efter överlämnandet ansvarar vi ej för eventuella ändringar i distributionskanalernas priser och tjänsteutbud.

Uppdateringar:

2023-08-10 Harmonisering av kostnader
2020-03-24 Uppdaterade avbokningsregler
2018-03-13: La till gimbalkamera
2016-04-09: Förtydligade uppdragsgivarens rättigheter, och att transportkostnader kan tillkomma
2016-01-19: Uppdaterade informationen om Distansmedverkan
2015-09-05: Adderade Studiopaketen samt uppgradering till Full HD för Medium och Large
2015-02-26: Anpassning till ny HD-baserad prislista
2011-11-07: Förtydligade villkor och kostnader för Bambusers premiumtjänster
2012-11-28: Uppdaterad med priser för produktioner i HD och genom Solidtango
2013-01-07: Förtydligade att alla priser är angivna exklusive moms.
2013-02-13: Tillägg av tjänsterna Uppklippning och Poddformatering
2013-10-04: Anpassning till förändrade priser/villkor hos Solidtango och Bambuser
2013-11-08: Tillägg om registreringskrav hos Myndigheten för Radio och TV
2014-01-08: 23video tillagd som streamingleverantör, samt ustering av priserna för Bambuser och Solidtango
2014-02-10: Korrigerat streamingkostnader efter leverantörernas ändrade villkor för löpande månadsabonnemang.