PTS projekt

[Uppdaterad 2010-12-03]

Vid nio seminarier under Almedalsveckan 2010 kunde vi med stöd från PTS vidareutveckla och pröva relativt enkla lösningar för att integrera teckenspråk och undertext i livesänd webbtv. Några av de fördelar med den nya tekniken är:

  • tittaren väljer själv att se undertext/teckenspråkstolk (dold tillgänglighet)
  • ökad effektivitet genom distanstolkning
  • stöd för efterredigering och publicering genom separata inspelningar
  • potentiellt billigare livetextning genom öppen källkod och gratistjänster

 

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post och Telestyrelsen) arbetar för att “alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster”. När det gäller olika former av funktionshinder erbjuder PTS flera tjänster och utvecklingsprojekt. Ett sådant projekt är “Ny teknik för webbtv med teckenspråkstolkning och livetextning i realtid” (diarienummer 10-5415).

Efter initiativ från Hans von Axelsson på Handisam, och önskemål från Westreamus kunder SSR Konsumentråd och framförallt Handikappförbunden, har vi i två omgångar fått stöd för att utveckla och pröva teknik för livesändningar med undertexter och teckenspråkstolk. På den här sidan har vi samlat de dokument, och några relevanta länkar, som projektet omfattar.

Innehåll

PDF-dokument

 

Verktyg vi släppt som öppen källkod (open source)

  • ZignPlayer (videospelare som stödjer dold teckenspråkstolkning som bild i bild)
  • capblaster (webbapplikation för öppen livetextning till VidBlaster)

 

Övriga länkar