Upphovsrätt

I praktiken är de som är med och skapar ett arrangemang upphovsmän till det de tillför. Det gäller alla, till exempel föreläsare, illustratörer, musiker, vår personal som fotograferar och tar upp ljud samt eventuella publikinslag. På motsvarande sätt har någon upphovsrätt till de verk som förmedlas, såsom bilder, filmer och musik. Det som framförallt är viktigt att tänka på när det gäller livesändning är rätten att förmedla och spela in, samt eventuellt återpublicera, materialet.

Alla livestreamingtjänster har användningsvillkor som reglerar upphovsrättsliga frågor. Normalt innebär det att du som sänder måste ha rättighetet att göra det. Ett specialfall gäller YouTube som automatiskt kan bryta sändningen vid rättighetsproblem.

Våra tjänster bygger på att uppdragsgivaren alltid ansvarar för att det material vi sänder och publicerar sker inom gällande lagstiftning, inklusive rätten till alla verk som förmedlas. Uppdragsgivaren bör därför meddela alla medverkande vilka förutsättningar som gäller. Och vid behov avtala härom. Det är också lämpligt, inte minst av integritetsskäl, att meddela publiken att arrangemanget livesänds och spelas in.

Vi rekommenderar att uppdragsgivaren i görligaste mån underlättar för alla att sprida och återanvända materialet enligt lämplig Creative Commonslicens (se www.creativecommons.se). Vi och vår personal medger att det som vi tillför i produktionen kan förmedlas enligt samma licens som gäller för den här webbplatsen, vilken beskrivs nedan.

Eftersom vi lever som vi lär är allt material (texter, bilder, videos, etc) som vi skapat och publicerat  på westreaum.se återanvändbart på det sätt som vi rekommenderar. För att skapa skrivelsen nedan använde vi det enkla verktyget Licenciera ditt verk. Det innebär att bara ni anger oss som källa och länkar till oss (om det är på webben) är det med ett undantag fritt att göra vad ni vill med originalmaterialet som publiceras och kommer härifrån. Undantaget är att ni inte utan vidare får använda vårt material kommersiellt. Till exempel genom att ta en video från oss och sälja den vidare. Fråga gärna om du är osäker.

Creative Commons-licens
WestreamU.se by Westreamu AB is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige License.