Teknologi

Bild: Laptops för produktion och livetittning samt ljudmixer

Tekniken som behövs före, under och efter en livesändning är ganska enkel – om man kan den.

Som flygresenär behöver man inte veta speciellt mycket om flygplatser, flygpersonal, flygplan och flygtrafikledning. Men det är ju bra om man har en hum om incheckning, säkerhetskontrollen, vad en gate är och om man måste ta med sig egen mat på resan. Vi låter den liknelsen förklara varför vi här ger en liten redogörelse för vad du som köper tjänster för livesändning bör veta om tekniken bakom.

Innehåll

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling är per definition nödvändigt för livesändning, även om vi kan spela in i de fall uppkoppling saknas/går ner. Om vi är bakom en brandvägg kan vi beroende på streamingleverantör behöv ha vissa portar öppna. Vanligen är dessa (i grov prioritetsordning) TCP 1935, TCP 80, TCP 443 och UDP 53. Som regel för RTMP, men ibland HTTP eller HTTPS.

  • utgående port 1935/TCP : för att strömma över RTMP till dom flesta streamingtjänster
  • utgående 443/TCP (HTTPS) : för Facebook Live och andra tjänster som stödjer secure streaming
  • eventuellt utgående port 53/UDP (DNS) för DNS anrop för konvertering av värdnamn till IP adresser

I idealsituationen kopplar vi in oss i ett befintligt fast internetuttag (Ethernet). Där ansluter vi vår produktionsdator, antingen direkt eller via en router som vi tagit med. Finns det bara ett fast internetuttag sätter vi in en switch om så behövs för andras uppkoppling. Vår router kör sedan DHCP bakom NAT. Alltså kräver vi normalt inte något eget publikt IP-nummer.

Den bandbredd vi behöver beror på ambitionsnivå, men absolut minimum för vår del är en uppströms hastighet på 750 kbs. Men i normalfallet behöver vi 2 Mbit/s eller högre dedikerat till oss som ger den livesända bilden bra kvalité. Om vi sänder flera kanaler (tex för teckenspråk och textning) behövs motsvarande bandbreddsökning.

I de fall lokalen fylls av många samtidiga användare av en befintlig internetuppkoppling kan det behövas speciella lösningar för att säkerställa vårt behov. Detta för att unvika att andra användare lägger beslag på den bandbredd vi behöver.

I vissa fall kan vi sända via mobilt bredband (3G/4G) om bandbreddsbehovet ligger inom rimliga gränser och det finns täckning från en eller flera mobiloperatörer.

Vi vill som regel pröva internetuppkopplingen i god tid innan för att vara på den säkra sidan. Dock reserverar vi oss alltid för att vi inte kan garantera uppkopplingen. Därför har vi också valt en produktionslösning som fungerar även om kopplingen till internet skulle saknas/gå ner..

Sändningsdatorn är en Windows-PC med programvara för att mixa de olika bild- och ljudkällorna. Vi sänder från datorn till en så kallad streamingtjänst, se nedan. Vid sändning av teckenspråkstolkar i lokalen brukar vi sända den videon från en separat dator. Vid livetextning i lokalen så behöver textarna skriva in en texten från en separat dator uppkopplad till internet.

Sändningsproduktionen

Sändningsproduktionen vi erbjuder är alltid flerkameralösningar. I förekommande fall mixar vi in bilder och filmer från föreläsares datorer (integration av powerpointbilder). Ljudet är viktigt och vi kan antingen tappa av en signal från en befintlig ljudanläggning, alternativt ordnar vi med mikrofoner och mixerbord. Bild- och ljudmixning sker live under själva sändningen för att minimera behovet av kostsam och tidskrävande efterproduktion.

Vår lösning är riktigt bra, det vill säga inspelning med HD-upplösning (720p), och bygger på kostnadseffektiva lösningar. I huvudsak genom att vi använder konsumentteknik och i så lång utsträckning som möjligt utnyttjar gratistjänster på webben. Vid särskilda behov kan vi naturligtvis producera i både Full HD (1920×1080) och 4K.

Vi strävar efter att alltid åstadkomma en grafiskt tilltalande sändning. Det innebär dels grafik som kanallogga i ett videohörn (eng. corner bug), skyltar för namn och annan information (eng. lower thirds). Men också eventuella animationer och förinspelade inslag. Mer information och tips finns på sidan Sänd snyggt!

Vi spelar alltid in hela sändningen så att uppdragsgivaren efteråt kan klippa upp och/eller redigera inslagen. Det vi spelar in, normalt som mp4-filer, är enbart den färdigmixade sändningen. Inspelningen fungerar också som en backup ifall själva livesändningen skulle misslyckas, tex på av problem med internet.

Streamingtjänst

Vi sänder live vår mix av olika bildkällor och ljud till en så kallad streamingtjänst, eller på engelska CDN (Content Delivery Network). Dom i sin tur distribuerar sändningen till tittarna. Vi kan också leverera strömmen till de TV-bolag. företag, myndigheter och andra organisationer som har egna streaminglösningar.

Läs mer om olika leverantörer och vad som är viktigt att tänka på i beskrivningen av vår tjänst Streaminglösning.

Tittarapplikationen och chattverktyg

Med få undantag är det streamingtjänsten som också tillhandahåller tittarapplikationen. Som regel i form av en livevideospelare som bäddas in på de webbsidor där man vill visa sändningen för tittarna. Alternativt kan man hänvisa till en sida på streamingleverantörens webbplats.

De flesta streamingtjänster erbjuder någon form av chatt. Antingen en egen lösning, eller genom integration med chattverktyg i sociala medier som Twitter och Facebook.

[uppdaterad 2019-05-21]