Hjälp med streaminglösning

Det finns många så kallade streamingleverantörer, en typ av CDN (Content Delivery Network), dvs tjänster som vidareförmedlar den videoström som produceras vid en livesändning. Som regel har dom också mer eller mindre avancerat stöd för hantering av video hosting / on-demand / play. Några erbjuder också lösningar för ppv (pay-per-view), alltså att tittaren betalar för visningen.

WestreamU arbetar oberoende av streamingleverantörer och kan streama via i princip alla på marknaden förekommande tjänster. Historiskt sett är dom som våra uppdragsgivare oftast valt att använda Bambuser, Solidtango, YouTube, Facebook, Twentythree, och Livestream.

Även om några streamingtjänster är gratis, så innebär det ofta begränsningar i hur många som kan titta och hur länge de kan titta. Prissättningen baseras som regel på mängd datatrafik och/eller tittartimmar (en tittare under en timme är en tittarimme, osv). Gratistjänster brukar också innebära att tittarna får se reklaminslag innan och under sändningen. Det finns också vissa begränsningar när det gäller inbäddningsmöjligheter och kan dessutom bryta sändningar med innehåll från tredje part. Läs mer om tredjepartsinnehåll och reklam för Facebook respektive YouTube.

Naturligtvis hjälper vi till att välja lämplig streamingtjänst för de uppdragsgivare som inte redan valt en leverantör. Vi rekommenderar att man i görligaste mån använder en streamingtjänst som stödjer många olika plattformar. I praktiken handlar det då om HTML5 och mobila operativsystem (iOS, Android, etc).

Några av de ledande CDN-erna, utan inbördes rangordning, är:

Närbesläktat är också tjänster för livevideochatt, webinarier och videokonferenser

Det är också möjligt att bygga en egen streamingplatform med molnbaserade tjänster, som tex

Kontakta oss gärna för mer information.

Uppdaterad: 2019-06-03