Tillgänglighet

webb-tv för döva och blinda

Hoppa till case

Westreamu AB tillhör dom ledande i Sverige när det gäller att göra direktsänd webb-tv så tillgänglig som möjligt för alla människor. Speciellt för dom som har olika former av funktionshinder.  Samtidigt deltar vi aktivt i utvecklingen av ny teknik för tillgängliga liveproduktioner. Både hemma och internationellt.

Vår första tillgängliga livesändning producerade vi redan år 2009. Sedan dess har vi byggt upp en mycket god erfarenhet inom området. Vi ökar tillgängligheten genom olika kombinationer av livetextning, syntolkning och teckenspråkstolkning. Dom tekniska lösningar vi utvecklat används också av andra, till exempel TV4-tolken.

I samråd med våra uppdragsgivare hittar vi en optimal lösning för varje enskilt fall.

Skärmavbild på produktionsverktyget Text-on-Top Video

Textning

Livetextning (eller direkttextning som det också kallas) kan vi göra på olika sätt. Till exempel genom “öppen undertextning” som innebär att texten hela tiden syns ovanpå videon. Men, vi spelar också in texten med tidkoder för senare omformatering till dolda undertexter. Då väljer tittaren om textremsorna skall synas eller inte.

Syntolkning

Syntolkning innebär att en talad röst beskriver viktiga delar som visas och som inte är tillgängliga för personer med nedsatt synförmåga. En fullgod syntolkning kräver som regel extra tid för själva berättandet, till exempel då en fullmatad powerpointbild beskrivs. Ofta görs därför syntolkningen utifrån inspelat videomaterial. Men även under en livesändning tillför en skicklig syntolk extra värde för dom som hör bättre än dom ser. Hör själv!

Bild på scen i Norra Latin med teckenspråkstolkar och textad video på storbildsskärm

Teckenspråkstolkning

En teckenspråkstolkad liveproduktion kan åstadkomma på olika sätt. I en del fall filmar vi helt enkelt dom tolkar som finns i lokalen. I andra fall finns tolkarna på annan ort. Om sedan tolkarna skall synas bredvid originalproduktionen, eller snyggt läggas ovanpå med chroma-keyteknik, är en avvägning mellan estetik och ekonomi.

Case

exempel på några tillgängliga produktioner
Stillbild från livesändningen av #PSfunk15

Public Service och inkludering

Varje år träffas SVT, SR, UR och Handikappförbunden för att dela erfarenheter, behov och idéer. Livesändningen 2015 producerade vi med teckenspråk och textning, inklusive översättning.

Stillbild från livesändningen av HSO Kongress 2015, Stefan Löfvén i talarstolen

Statsminstern livetextad

Inledningstalare på Handikappförbundens kongress 2015 var statsminister Stefan Löfvén. Vi direktsände med och utan textremsor.

Stillbild från livesändningen av PTS Innovationsdag, Eva Hamilton och teckenspråkstolk

PTS med textning, syn- och teckenspråkstolkning

Prisutdelningen av PTS Innovationstävling 2013 livesände vi. Textningen utfördes av skrivtolkar i lokalen, men syn- och teckenspråkstolkningen gjordes per distans live från Örebro.

Stillbild från film av hur Tolkcentralen i Örebro livetolkar åt TV4

TV4 sänder tillgängligt

Redan 2011 började TV4 direksända tillgänglig webb-tv, premiären var med Bonde möter fru. Sändningarna produceras med den teknik WestreamU utvecklat och används av bland andra Tolkcentralen i Region Örebro Län och Enable media.

Blir det bättre?

vi utvecklar vidare
följ oss i bloggen