Textning

Stillbild från sändning, textremsa visas ovanpå videobild med statsminister Stefan LöfvénTextning, live såväl efteråt, kan ske på flera sätt. Vi har för olika kunder prövat olika lösningar, och arbetar aktivt med att utveckla fler.

Att kunna sända live på ett tillgängligt sätt är något vi alltid strävar efter. Sedan ett par år är det enkelt och kostnadseffektivt att livesända ljud och bild på internet. Liksom att texta färdiginspelad video.

Tack vare billiga, ofta gratis, tjänster kan i princip alla göra webbtv – om man bortser från behovet av direkttextning. Med mycket få undantag, vid riktigt stora evenemang, är livesänd webb-tv oftast otextad. Framförallt beroende på dålig kunskap om och tillgång till tekniska lösningar. Däremot läget bättre när det gäller att texta redan inspelad video.

Basfakta om textning/undertext

Det finns två typer av textning, eller undertextning som proffsen kallar det. I engelskt språkbruk används ofta termerna “subtitles” eller “captions” synonymt, även om de två termerna har olika betydelser i olika kulturer.

För det första har vi öppen undertextning, där texten ”bränns in i filmen” (med en marginell kvalitetsförlust i videobilden). Nackdelen är att textremsorna alltid syns. Fördelen är att man får garanterat med texten oavsett vilken videospelare/plattform man använder (webben, pc:n, smarta telefonen osv). Den andra typen är dold undertextning, med fördelen att tittaren kan slå på/av undertexten. Nackdelen är att videospelaren måste kunna visa text på detta sätt. För webben måste man då ha en server/videodelningstjänst som stödjer dold undertext (se information hos tex YouTube, Vimeo och TwentyThree video). Alternativt distribuera videofilerna tillsammans med texten. Olika plattformar (tex Windows/Apple/Android/etc) har olika format och lösningar för detta.

Direkttexta livesändningar

WestreamU kan livetexta sändningar med hjälp av olika lösningar. Textningen kan visas med traditionell öppen undertextning som mixas in ovanpå videon (open subtitles) eller dolda undertexter som tittaren väljer att se eller ej (closed subtitles).

Bilden ovan illustrerar hur det kan se ut live med öppen undertextning. Ett liknande alternativ, som ofta används, är att mixa in några rader som elektroniskt fångas från en skrivtolksmonitor. I vår fallbeskrivning Public service and accessible live streaming kan du se hur det ser ut. Sedan 2015 har vi börjat använda en ny teknik som baseras på Text-on-Top, se vår presentation på Intersteno 2015. Det ger oss möjlighet att spela in textremsorna så att videoinspelningen efteråt kan visas med dold undertextning. På köpet erbjuds möjligheten att efteråt redigera texten, eftersom live/direkt-textning inte blir av samma kvalitet som när man textar efteråt.

Dold undertextning för strömmad vide kräver att texten injiceras i videoströmmen och att streamingplattformen och dess livevideospelare stödjer detta. Tyvärr kräver det relativt dyr utrustning och få tjänster erbjuder dold undertextning i videoströmmen. Av praktiska och ekonomiska skäl blir det i stället öppen undertextning som används vid livesändningar.

Som en historisk parantes kan du på sidan Accessible Live Casting, Almedalen 2010 se en detaljerad teknisk beskrivning av en av våra tidiga lösningar. I det fallet använde vi oss av SubPLYs livetextningsteknik. Under flera år använde vi sedan vår egenutvecklade capblaster för kostnadseffektiva livetextningar.

Hur man textar video som redan är inspelad

Beroende på upplägg är det möjligt att också efteråt publicera även livetextningen on demand. Naturligtvis går det även att efteråt texta färdig video, inklusive den inspelade sändningen. Lättanvänd och gratis teknik för detta erbjuds på webbem av tex Amara. Hörselskadades Riksförbund har publicerat Texta filmklipp för webben där de visar hur man använder Amaras tjänster. Det finns även många olika program för persondatorer. För enklare jobb i Windowsmiljö rekommenderar vi Subtitle Workshop, se vidare Redigera undertexter med Subtitle Workshop (pdf-dokument).

Att sedan publicera sin video med dold undertext (eng. Closed Captioning) är relativt enkelt, se exempelvis hur man gör det för YouTube. En väl fungerande lösning för dom som vill bygga en egen videotjänst erbjuds av JWplayer, med lämplig plugin för undertexter.

Kontakta oss för mer information och priser.

Uppdaterad 2017-02-07