Teckenspråkstolkning

Livesändning med teckenspråkstolkar kan ske på många sätt. Vi erbjuder flera smarta lösningar, inklusive att vi utvecklat revolutionerande ny teknik för livesänd webbtv med såväl öppen som dold teckenspråkstolkning per distans.

Det enklaste vore kanske att hela tiden placera en teckenspråkstolk bredvid den som pratar och låta kameran fånga båda. Men det fungerar inte speciellt smidigt om någon i publiken ställer en fråga, eller om det är en bred panel med debattörer som bollar ordet mellan sig. Lätt förenklat finns det två bättre sätt att sända teckenspråkstolken, öppen (tolken syns hela tiden) eller dold (tittaren väljer i videospelaren att se eller dölja tolken).

Innehåll

Öppen teckenspråkstolkning

2015-05-26_demo_PTS_odelberg_tspAtt tolken alltid syns kan upplevas som störande för många tittare. Ett sätt att komma runt detta är att sända två liveströmmar. En med originalproduktionen och en med originalet plus teckenspråkstolk. Tittaren väljer sedan vilken av sändningarna man vill se.

Rent praktiskt kan det gå till så att man filmar teckentolken med en separat kamera och livemixar in tolken i videobilden innan den sänds ut. Själva inmixningen kan göras som bild-i-bild (picture-in-picture) eller med chroma key. Bilden här är  från en livesändning där vi använde den sistnämna metoden.

En variant på öppen teckenspråkstolkning är att producera den tolkade strömmen per distans. Exempel på hur det görs, och ser ut, berättar vi om i blogginlägget How to add subtitles and sign language to livecasts.

Dold teckenspråkstolkning

Illustration av dold teckenspråkstolk med ZignPlayerEtt alternativ är att sända enbart originalproduktionen i en liveström och enbart teckenspråkstolken i en annan sröm. I det här fallet måste de döva tittarna på något sätt kunna välja att se båda kanalerna samtidigt. Vi har, med stöd från PTS, utvecklat en den revolutionerande Flash-spelaren ZignPlayer, som mixar strömmarna i tittarens livespelare. Tittaren kan alltså välja att dölja teckenspråkstolken, eller se den på valfri plats och storlek. Denna metod kallar vi dold teckenspråkstolkning. Hur detta kan se ut illustreras i bilden här till vänster, där tittaren valt att visa teckenspråkstolken. Tolkfönstrets storlek och plats kan varje enskild tittare justera under sändningens gång.

Dock ställer dold teckenspråkstolkning speciella krav på både streaminglösning och livespelarna, så tills vidare har vi valt att enbart erbjuda öppen tolkning.

Snygg tolkning

Vad som är snyggt är en smaksak. Men eftersom snygghet ingår i vår affärsidé förpliktigar det även när det gäller tillgänglighet. Alltså tänker vi inte bara på att tolkens kläder skall vara funktionella för en god tolkning. Utseendet på såväl tolk som bildmaterialet bakom, skall vara snyggt och rimma med det övriga innhållet i programmet.

Dessutom kan det vara passande med en artistisk tolkning, exempelvis i form av karaktärs- eller gestalttolkning. Ett exempel på detta är användandet av teckenspråkiga artister när vi hjälpte med tolkningen av TEDxYouth@Götebeorg 2011.

Övrigt

Vad som är bäst beror på behov och budget. Kontakta oss för mer information och priser om hur WestreamU kan teckenspråkstolka ditt event.