Föreläsning om textning av webbvideo

I går föreläste Richard Gatarski på konferensen Tillgänglig video, arrangerad av Malmö stad och PTS.  Hans presentation handlade om textning av video ur ett producent- och beställarperspektiv. Vi har i dag uppdaterad vår sida om textning. Via den hittar du numera...

En titt bakom TV4:s teckenscen

Det har gått 18 månader sedan TV4 började teckenspråkstolka sina sändningar med den teknik WestreamU utvecklat åt Tolkcentralen i Örebro. I mitten på mars filmade enhetschefen Johnny Kristensen några scener från hur det går till när hans medarbetare gör Webbtolkning....