Demo dold syntolkning

[2018-04-21 Tyvärr är den videoplattform där filmerna fanns nedlagd. Vi arbetar på att försöka på upp filmerna på en annan plattform]

Videofilmerna nedan är tagna från lanseringen av Regeringens nya strategi för funktionshinderspolitik, som vi på uppdrag av Handisam livesände från Regeringskansliet 2011-08-24. Syntolkningen utfördes av Peter Lilliecrona från Syntolkning.nu (livetextningen gjordes av Terese Turunen och Stina Engström). Under själva livesändningen hördes det vanliga ljudet i höger kanal och syntolken i vänster. Vi har efteråt klippt ut syntolkningen i en separat mp3-fil, som här kombineras med videon.

Demon bygger på JWplayer och insticksprogram för dold undertextning (captions plug-in) och dold syntolkning (audio description plug-in). Tillgängligheten fungerar dock inte på iPhone/iPad, eftersom instickprogrammen kräver Flash. Videospelaren är inställd så att både syntolkningen (AD) och undertextningen (CC) är påslagna när videon startas (“dock” påslagen).

Exempel 1

I den första videon, med Barn- och Äldreminister Maria Larsson, är undertexten formatterad som vit text med svart kant. Valen att slå av/på undertext (CC) respektive syntolkning (AD) görs med genomskinliga knappar som visas ovanpå videobilden.

Exempel 2

I den andra videon, med Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är undertexten formatterad som vit text mot svart halvgenomskinlig bakgrund. Vi har också ställt in så att man slår av/på tillgängligheten med knappar på nedre menyraden (“dock” avslagen). Dessutom har vi slagit på “debug” mode, vilket gör att man kan se en vågform för syntolkningen. Den tar dock lite processorkaft, så datorn orkar som regel inte visa början på själva videon.