I går föreläste Richard Gatarski på konferensen Tillgänglig video, arrangerad av Malmö stad och PTS.  Hans presentation handlade om textning av video ur ett producent- och beställarperspektiv. Vi har i dag uppdaterad vår sida om textning. Via den hittar du numera Richards kompletta dokumentation, video med hans föredrag samt många nyttiga verktyg och tjänster.