TV4 tolkar med Westreamus teknik

I kväll inleder TV4 en pilotverksamhet genom att tolka ett urval TV-produktioner med den banbrytande teknik som Westreamu utvecklat för teckenspråkstolkning per distans. I planerna ingår bland annat att också tolka Jul med Ernst, samt att dessutom liveteckna...