Idag föreläste Richard Gatarski om produktion av tillgängliga livesändningar för samverkansgruppen “Myndighets­samverkan IT-Tillgänglighet – MITT”.

I samverkansgruppen MITT ingår Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Länsstyrelsen i Örebro län, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet – MFD, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor – MUCF, Pensionsmyndigheten, Polisen, Post- och Telestyrelsen – PTS, Skatteverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM, Statens tjänstepensionsverk – SPV,  Statistiska Centralbyrån – SCB och Universitets- och högskolerådet – UHR.

Det var ett mycket intressant möte, där det delades erfarenheter om tillgänglig webbvideo. Vi hälsades välkomna till Arbetsförmedlings aula av Klas Mikaelsson (Arbetsförmedlingen) och Pär Lannerö (PTS). Därefter berättade Mikael Hellman (videoansvarig Malmö stad) om erfarenheter från sju år med video på webben. Se mer på malmo.se/webbvideo. Därefter tog Veronica Kesen Tundell och Jenny Salmson från Tundell & Salmson AB över (ljud)scenen och gav oss en rejäl inblick i syntolkningens värld. Mer om det och dom på tundellsalmson.se. Efter en kort paus var det sen Richards tur. Mötet avslutades genom att vi gick laget runt om egna erfarenheter och funderingar.

Alla föreläsningar filmades, och om videon med Richard blir offentlig kommer vi att bädda in den här (eller länka till den). Richards presentationsbilder (med länkar) finns på Slideshare. Han visade också Player4All; nämnde att det finns många publiceringsplattformar; skröt om experimentet med Kista; men visade inte det senaste (ännu inte officiella caset) med tillgänglig livesändning från FN-skrapan in New York.

Det går naturligtvis bra att botanisera i WestreamUs information om Tillgänglighet. Vi lovar att Våra Råd till mötesarrangörer skall snaras uppdateras så att tillgänglighetsaspekter finns med. Vill du lära dig mer om ämnet så kan du desstom gå en gratis kurs i MOOCen Online Course on Media Accessibility.