Vi blir allt mobilare. Och därmed vill man livesända video på ett sätt så att tittarna kan följa evenemanget i sin mobiltelefon eller på sin surfplatta. Hur gör man för att tittarna skall se sändningen i tex sin iPhone eller iPad? Som regel går det bra, bara man tänker på några saker.

[Det här inlägget publicerades ursprungligen 2011-09-29 och har uppdaterats flera gånger, senast 2012-03-22]

Här använder jag som exemepel Bambuser, en livestreamingtjänst som många använder för sina sändningar. Normalt bäddar man då med en så kallad “embedkod” in sin kanals “bambuserspelare” på sin webbplats.

Liknande upplägg som beskrivs här gäller för andra streamingtjänster (Content Delivery Networks, CDN:er) som Livestream, Ustream, Justin.tv, Bitgravity, Qbrick, etc. Då är det andra saker att tänka på. Men även hos dom går det att trixa till lösningar som fungerar för flertalet mobila plattformar.

Välj rätt livespelare

Fram till ganska nyligen använde man oftast livespelare som byggde på Adobe Flash och bäddades in med så en kallad <object>-kod. Flash är långsamt under avveckling och stöds till exempel inte alls under iOS (iPhone och iPad). Sedan hösten 2011 erbjuder Bambuser en beta “HTML player embed“, som bland andra fördelar anpassar sig till tittaterns plattform (tex en iPad eller en eeePad Transformer). Eftersom den spelaren inte är officiellt supportad finns det en liten risk att den kan krångla, men hittills har det fungerat mycket bra för oss. Exempel på hur koden kan se ut:

<iframe src=”http://embed.bambuser.com/channel/westreamu” width=”320″ height=”276″ frameborder=”0″></iframe>

Om du använder Bambuser så byter du helt enkelt ut “westreamu” mot ditt kanalnamn. Beroende på hur din webbplats är inställd finns det en risk att du av säkerhetsskäl inte kan använda <iframe> (eller <object> heller för den delen). Bloggar på wordpress.com kan som regel inte använda sig av den typen av embedkoder (med undantag för embeds från stora välkända tjänster som YouTube). Du måste du i stället nöja dig med en länk till sändningen på Bambusers webbplats (eller motsvarande CDN).

Sprid rätt länkar

Om du har skapat en egen webbsida, och där bäddat in en livespelare som fungerar för alla plattformar, då är det naturligtvis länken till den sidan som du och andra skall sprida/dela vidare. Men om du av olika skäl inte kan ha en egen spelarsida, då erbjuder naturligtvis streamingleverantören (CDN) flera alternativ, inklusive mobilanpassade specialsidor.

Beroende på CDN kan det också vara så att det finns en länk som gäller flera sändningar som hör till ett sändningstillfälle, eller att det skapas en ny unik länk för varje sändning inom ett sändningstillfälle. Exempel på det senare är att om det blir ett avbrott i Bambuser, då skapas det en ny länk till sändningen. Exempel på en sådan unik länk är http://bambuser.com/v/2008230. Avbrott kan det bli av tekniska skäl (någon drar ut en kabel), eller som en del i produktionen (man bryter för paus). Sprider du en sådan länk är risken stor att intresserade livetittare hamnar i ett tidigare sänt avsnitt, i stället för själva livesändningen.

Vill du vara säker på att bambusertittare skall kunna följa själva livesändningen och eventuellt via sin mobil, då ska du länka till din bambuserkanal. Mer om varför senare i det här inlägget, men så här kan det se ut:

Du kan också se sändningen på http://bambuser.com/channel/westreamu

Jag valde i exemplet att skriva ut länken som en länk, i stället för att skriva tex “Du kan också se sändninge på Westreamus bambuserkanal“. Nackdelen med det senare är att man inte ser kanalens namn, något som är bra i vissa delningstjänster.

Alternativt kan du skapa ett “event” inom din bambuserkanal, och länka till eventet. Eftersom sändningen då landar på din eventsida hos Bambuser, och där används HTML-spelaren (se ovan), så kommer sändningen anpassas till tittarens plattform.

Streama rätt videoformat

Det här gäller den som producerar och sänder, inte dig som bara skall visa en livesändning som någon annan (tex Westreamu) producerar. Beroende på produktionslösning kan producenten välja ett eller flera format på den liveström man sänder. Likaså kan man ibland välja att sända flera olika strömmar med anpassade format och videokvalitéer. Till exempel en ström för HD på persondatorer och en för SD på iPhone. Låt mig för enkelhets skull säga att i nuläget är h.264 vanligtvis det som dom flesta plattformar klarar av att visa.

Tänk också på att det ofta är så att streamingleverantören (CDN) bara skickar din ström vidare. Så om du väljer att sända med en bitrate på 2 Mbs, då måste tittaren ta emot 2 Mbs. Kanske inte så populärt hos dom som har ett månadstak på sin mobila bredbandsförbrukning. Och även om många har bredband, så är dom inte alltid så breda.

Lite om tekniken bakom

Det finns ingen helt plattformsoberoende teknik. I stället erbjuder marknaden många olika lösningar för livesändningar. MobiZoft beskriver på ett utförligt sätt de tekniska utmaningarna i sin rapport “Om mobil-TV“.

Den idag vanligaste tekniken för livestreaming bygger på Flash. Dess största plattformsbegränsning är att stöd för Flash helt saknas i iOS (iPhone/iPad) och många mobiltelefoner. Dock fungerar Flash hyfsat from Android 2.1 till åstminstone 4 (Ice Cream Sandwich), men det beror på hur apparattillverkaren implementerat Android, medföljande webbläsare och appar. Adobe, som “äger” äger Flash, har dessutom beslutat att vare sig vidareutveckla eller supporta Flash för Android.

Det finns i huvudsak två strategier för att bli så plattformsoberoende som möjligt. Dels kan man utnyttja en streamingleverantör som “transkodar” om till de alla plattformar som skall stödjas. Dels kan man säkerställa att tittarna kan ladda ner insticksprogram/appar som tar emot det man sänder. Under utveckling är också HTML 5, som bland vissa bedömare skall lösa detta med plattformsberoende. Än så länge är det dock ingenting som lär ske de närmaste åren. Steffen T. Christensen (CTO och co-founder på 23 Company) redogjorde kort för sin syn på den tekniska utvecklingen under seminariet “Internet och öppen video” 2012-03-21 (se livesändningsarkivet på bambuser.

I praktiken innebär denna flora (eller djungel) att man i varje enskilt skall får väga för- och nackdelar mot varandra. Och naturligtvis ta hänsyn till kostnaden, för såväl tittare som den som sänder.

Än så länge väljer våra uppdragsgivare oftast att sända via Bambuser, som huvudsakligen baseras på Flash. Men Bambuser har redan idag gott stöd för flera plattformar, och levererar automatiskt rätt videoformat till tex en iPad. Det innebär att majoriteten av alla mobila internetsurfaren kan titta på bambusersändningar utan att behöva installera några tillägg. Dock kan brukar Bambusers mobilanpassade videoström vara av något sämre upplösning än den vi sänder i.