Arkitekturdagar

Facebook publiceringslista videoklipp

Server URL (Gemensam för alla): rtmp://live-api-s.facebook.com:80/rtmp/
Key/name på raden ovanför tid/rubrik vid respektive tidspass, länken till livesidan på Facebook (

2134244013306848?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATjXbard4ykWaQ5J
12.09.18 kl 11.00 – 11.55, Arkitekturdagarna: DESIRE

2134255743305675?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATichPXELCG7A5jy
12.09.18 kl 12.00 – 12.55, Arkitekturdagarna: Annika Creutzer

2134257966638786?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATiFtsGnrauxwyau
12.09.18 kl 13.00 – 13.55Arkitekturdagarna: Boverket

2134259819971934?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATg_XCzrpbRfYtH5
12.09.18 kl 14.00 – 14.55Arkitekturdagarna: Lunds kommun

2134261243305125?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATgo5nsZU9unpNgN
12.09.18 kl 15.00 – 15.55Arkitekturdagarna: SLU Alnarp

2134263183304931?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATgSd5ZssLfkoi0t
12.09.18 kl 16.00 – 16.55Arkitekturdagarna: Sveriges Arkitekter

2134264863304763?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATjftqzOq_BGy8DE
13.09.18 kl 10.00 – 10.55Arkitekturdagarna: Annika Creutzer

2134266019971314?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATi9HyisiCQGrdHI
13.09.18 kl 11.00 – 11.55Arkitekturdagarna: Region Skåne

2134267059971210?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATj9LuJDnod2BkIB
13.09.18 kl 13.00 – 13.55Arkitekturdagarna: Kontorschefsnätverket Malmö

2134268229971093?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=AThimkdQIy89zNLM
13.09.18 kl 14.00 – 14.55Arkitekturdagarna: Malmö stad stadsbyggnadskontoret

2134269323304317?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=ATgCGGRsu0QHob18
13.09.18 kl 15.00 – 15.55Arkitekturdagarna: SPOK Samtida produktion och konsumtion

2134270586637524?ds=1&s_sw=0&s_vt=api-s&a=AThpBB9YL9wEm0xF
13.09.18 kl 16.00 – 16.55Arkitekturdagarna: Lunds universitet Expanding Architecture