Migrationsverket beställning

Innehåll

Beställning av livevideoproduktioner från Migrationsverkets möten

[PRELIMINÄR INFORMATION]

Westreamu liveproducerar gärna åt Migrationsverket enligt ramavtalet ??? med Shortcut.

Med liveproduktion menar vi här mixning av flera bild- och ljudkällor (kameror, ljud, powerpoint, filminslag, etc) i realtid. Ofta sänds produktionen direkt på internet, publikt eller internt. Ibland görs dock ingen livesändning, utan mixningen spelas bara in för senare visning.

För prov på tidigare produktioner, se [kommer]

Nödvändig information

För att kunna ge en offert, underlätta produktionsprocessen och säkerställa att leveransen blir fantastisk underlättar det om Westreamu redan vid beställningen får så mycket information som möjligt. För mer generella och utförliga tips, se gärna våra Råd till mötesarrangören som vill livesända.

Ambitionsnivån

Det vanligaste behovet [för liknande uppdrag] är två kameror och att kunna ha med powerpointpresentationer i bild. Enligt överenskommen prislista [ej klar] kostar en timmes sådan produktion drygt 10 000 kronor för första timmen. Ibland är ambitionen högre och tiden längre. En sextimmarssändning, med ytterligare en kamera och mer personal, landar på runt 30 000 kronor. I båda fallen är naturligtvis timpriserna utöver den första avsevärt lägre. Den totala kostnaden beror också på övrigt teknikbehov (tex mikrofoner och internetuppkoppling), speciella önskemål om klippning samt övrigt (som chatt-lösningar, pausintervjuer, specialgrafik och reskostnader utanför centrala Stockholm).

Lokalval och dess utrustning

Vi kan i princip producera var som helst. Dock är det omöjligt att livesända utan mikrofoner och internetuppkoppling. Ibland räcker det med en handmikrofon, men oftast behövs det dessutom ett antal headsets. För internet behöver vi helst uttag för kabel. WiFi kan fungera, men är inte lika säkert. Saknas även WiFi brukar vi kunna reserva med 4G. Bandbredden behöver vara så att vi garanterat har minst 5 mbps uppströms hastighet, och port TCP 1935 skall vara öppen för RTMP (läs mer om internetuppkoppling).

Förproduktionen

Samarbetet börjar med en beställning. Utifrån den kan vi ge en offert och börja planeringsarbetet. I takt med att alla frågor kring själva mötet rätas ut, tar vi i samråd med er fram nödvändig grafik och klargör hur eventuell efterproduktion skall hanteras.

Beställningen

Naturligtvis kan vi göra en preliminär bokning med enbart ett datum och cirkatider som underlag. Men för att kunna reservera teknik och personal samt ge en offert behöver vi veta:

 • Namn/rubrik för mötet
 • Typ av möte (mindre seminarium, stor konferens, etc)
 • Datum
 • Tid
 • Plats och lokal
 • Mikrofonbehov (antal, typ och om lokalen har)
 • Uppskattat antal deltagare
 • Eventuell webbadress till mötesbeskrivning
 • Ansvarig handläggare/kommunikatör
 • Kontaktperson på mötesanläggningen (för teknikfrågor)
 • Skall det vara powerpointbilder
 • Eventuell interaktion med tittarna (tex chatt)
 • Finns det behov av publikbilder (tex under frågestund)
 • Förekommer parallella sessioner (och i så fall hur många och när)

Offert och kompletterande uppgifter

Utifrån uppgifterna ovan kan vi utan problem ge en offert. Därefter skickar ni oss så snart som möjligt:

 • Program och eventuell inbjudan
 • Underlag för namnskyltar (namn och titel/organisation på medverkande)
 • Eventuell hashtagg
 • Önskemål om uppklippning (se Efterarbete och leverans nedan)

Under sändningen

Normalt visas publika livesändningar på ???. Efter beställningen publicerar vi snarast möjligt en trailerskylt som visar rubrik och tid för nästa planerade sändning. Det finns också möjlighet att med hjälp av en “embedkod” visa sändningen på andra webbplatser.

Cirka 5-10 minuter innan mötet startar brukar vi lägga ut en försändning (utan mikrofonljud) bestående av en översiktskamera delvis täckt av trailerskylten. Detta för att tittarna skall veta att mötet snart börjar, även om starten råkar bli försenad ;)

Under pauser fortsätter livesändningen utan avbrott, men med en översiktskamera, informationsskylt och utan mikrofonljud. Om så önskas kan vi alterntivt visa förinspelat material, tex en informationsfilm. Om det är lämpligt kan vi lägga ut en klocka som räknar ner till planerad tid för återstart. Alternativt finns det möjlighet att sända annat inspelat material, mellansnack, intervjuer, etc.

Sändningen spelas automatiskt in och kan som regel ses på livesändningssidan inom någon timme.

Efterarbete och leverans

Vi spelar också in en kopia i högre kvalitet (vanligen HD 720p, 8 Mbps) för eftervisning på [YouTube-kanalen?]. Vanligen klipps inspelningen upp i ett antal filmer, en för varje programpunkt. Om inget oförutsett inträffat brukar vi direkt efteråt kunna ladda upp filmerna på kanalen inom en till några timmar.

Innan publiceringen måste [någon från Migrationsverket] ange rubrik och beskrivning för både spellistan och de individuella filmern.

(Uppdaterad 2017-08-09)