Tillväxtverket beställning

Innehåll

Beställning av livevideoproduktioner från Tillväxtverkets möten

(PRELIMINÄR INFORMATION)

Westreamu liveproducerar gärna åt Tillväxtverket enligt ramavtal diarienummer Ä2018-1134. Se även Tillväxtverkets interninformation om Film och Livesändning.

Med liveproduktion menar vi här mixning av flera bild- och ljudkällor (kameror, ljud, powerpoint, filminslag, etc) i realtid. Ofta sänds produktionen publikt direkt på Tillväxtverkets Youtubekanal, eller internt på en privat visningssida. Ibland görs dock ingen livesändning, utan mixningen spelas bara in för senare visning.

För prov på tidigare produktioner, se till exempel Stora Tillväxtdagen 2017 och Born Globals.

Nödvändig information

För att kunna ge en offert, underlätta produktionsprocessen och säkerställa att leveransen blir fantastisk underlättar det om Westreamu redan vid beställningen får så mycket information som möjligt. För mer generella och utförliga tips, se gärna våra Råd till mötesarrangören som vill livesända.

Ambitionsnivån

Det vanligaste behovet är två kameror och att kunna ha med powerpointpresentationer i bild. Enligt ramavtalets prislista kostar en sådan produktion 8 000 kronor för första timmen. Ibland är ambitionen högre och tiden längre. En heldag, med ytterligare en kamera och fotograf landar mellan 30-40 000 kronor. Den slutgiltiga kostnaden beror också på övrigt teknikbehov (tex extra mikrofoner och internetuppkoppling), speciella önskemål om klippning samt övrigt (som pausintervjuer, specialgrafik och reskostnader utanför centrala Stockholm).

Lokalval och dess utrustning

Vi kan i princip producera var som helst. Dock är det omöjligt att livesända utan mikrofoner och internetuppkoppling. Ibland räcker det med en handmikrofon, men oftast behövs det dessutom ett antal headsets. För internet behöver vi helst uttag för kabel. WiFi kan fungera, men är inte lika säkert. Saknas även WiFi brukar vi kunna reserva med 4G. Bandbredden behöver vara så att vi garanterat har minst 5 mbps uppströms hastighet, och port TCP 1935 skall vara öppen för RTMP (läs mer om internetuppkoppling).

Förproduktionen

Samarbetet börjar med en förfrågan om vi kan utföra produktionen och/eller en beställning. Utifrån detta kan vi ge en offert och börja planeringsarbetet. I takt med att alla frågor kring själva mötet rätas ut, tar vi i samråd med er fram nödvändig grafik och klargör hur eventuell efterproduktion skall hanteras.

Beställningen

Naturligtvis kan vi göra en preliminär bokning med enbart ett datum och cirkatider som underlag. Men för att kunna reservera teknik och personal samt ge en offert behöver vi veta:

 • Namn/rubrik för mötet
 • Typ av möte (mindre seminarium, stor konferens, etc)
 • Datum
 • Tid
 • Plats och lokal
 • Mikrofonbehov (antal, typ och om lokalen har)
 • Uppskattat antal deltagare i lokalen
 • Eventuell webbadress till mötesbeskrivning
 • Ansvarig handläggare (för arkivering/fakturering)
 • Ansvarig kommunikatör (för publicering av filmer, etc)
 • Kontaktperson på mötesanläggningen (för teknikfrågor)
 • Skall det vara powerpointbilder
 • Eventuell interaktion med tittarna (twitter, mentimeter, etc)
 • Finns det behov av publikbilder (tex under frågestund, och därmed extra kamera)
 • Förekommer parallella sessioner (och i så fall hur många och när)

Offert och kompletterande uppgifter

Utifrån uppgifterna ovan kan vi utan problem ge en komplett offert (även om ni inte hunnit få fram ett diarienummer). Därefter skickar ni oss så snart som möjligt:

 • Tillväxtverkets diarienummer för beställningen
 • Tillväxtverkets kostnadsställe för beställningen
 • Önskad profilfärg (blå/grön/lila eller special, tex vid samarrangemang)
 • Program och eventuell inbjudan
 • Underlag för namnskyltar (namn och titel/organisation på medverkande)
 • Eventuell hashtagg
 • Önskemål om uppklippning (se Efterarbete och leverans nedan)

Under sändningen

Normalt visas publika livesändningar på http://tillvaxtverket.se/livesandning. Det finns också möjlighet att med hjälp av en “embedkod” visa sändningen på andra webbplatser. Efter beställningen publicerar vi snarast möjligt en trailerskylt som visar rubrik och tid för nästa planerade sändning.

Cirka 5-10 minuter innan mötet startar brukar vi lägga ut en försändning (utan mikrofonljud) bestående av en översiktskamera delvis täckt av trailerskylten. Detta för att tittarna skall veta att mötet snart börjar, även om starten råkar bli försenad ;)

Under pauser fortsätter livesändningen utan avbrott, men med en översiktskamer, informationsskylt och utan mikrofonljud. Om det är lämpligt kan vi lägga ut en klocka som räknar ner till planerad tid för återstart. Alternativt finns det möjlighet att sända annat inspelat material, mellansnack, intervjuer, etc.

Sändningen spelas automatiskt in och kan direkt efteråt ses på livesändningssidan.

Efterarbete och leverans

Vi spelar också in en kopia i högre kvalitet för eftervisning på Tillväxtverkets Youtube-kanal. Vanligen klipps inspelningen upp i ett antal filmer, en för varje programpunkt. Om inget oförutsett inträffat brukar vi direkt efteråt kunna ladda upp filmerna på YouTube inom en till några timmar.

Innan publiceringen måste Tillväxtverkets kommunikatör ange rubrik och beskrivning för både spellistan och de individuella filmern. Till sist är det Tillväxtverkets sociala medieansvarig som gör själva publiceringen av dom uppladdade filmerna. Då döljs också Youtubes inspelning av livesändningen.

När filmerna väl publicerats levererar vi slutligen inspelningarna till Tillväxtverkets arkiveringssystem.

(Uppdaterad 2018-08-14)