Att streama via Facebook och/eller YouTube blir allt populärare. En förklaring till det är naturligvtis att båda är gratistjänster och har inbyggd automatik för social interaktion på bred front. För att travestera på ett gammalt talesätt: “Besvärar det så kostar det inget”.

Besvären (som naturligtvis skall vägas mot fördelarna) handlar framförallt om inbäddning, tredjepartsinnehåll och reklam. Läs mer om det vad gäller Facebook respektive YouTube.