Livesändningen av startskottet för Digital delaktighet 2013 omfattar teckenspråk, undertext och syntolkning, alltså inte bara vanlig ljud och bild. Med andra ord bjuds här live webbtv som innebär världspremiär för ökad delaktighet! (Med reservation för eventuella ändringar ;)

[Uppdatering 2011-04-05 kl 14:45] Så här en trekvart in i sändningen kan vi konstatera att alla tre tillgänglighetkanalerna fungerar, liksom att det finns lite utrymme för förbättringar. Syntolkningen drabbades tyvärr av eko när vi försökte ha vanliga ljudet, respektive syntolken, i separata kanaler. Dagens tillfälliga lösning blir att köra allt ljud via syntolkens mikrofon. Tyvärr innebär det brister i ljudkvalitén. Vidare trodde vi inte att syntolkens sändning behövde ha någon bild, där kanske vi hade fel. Hör av er och kommentera. Teckenspråkstolkarna i Örebro följer sändningen i realtid via videochatt (ooVoo). Den kanalen har redan kraschat en gång, vilket innebär ett kortare avbrott i tolkningen. Som reserv kan vi gå över till att de tolkar från livesändningen, vilket innebär en rätt stor tidskillnad mellan bild och tolk. Så tills vidare har vi beslutat att chansa på ooVoo under dagens sändning. Livetextningen verkar rocka på fint. Tack alla ni som tittar, och kommer med feedback!

Den 5 april går startskottet för kampanjen Digidel 2013. Många kommer att vara på plats i Stockholm och Münchenbryggeriet, men alla kan naturligtvis inte vara där. För att maximera delaktigheten livesänds evenemanget mellan klockan 14 och 17. Då skall flera innovativa lösningar för ökad tillgänglighet prövas. Ett vågat experiment, eftersom tekniken till stora delar är helt nyutvecklad.

Vi på Westreamu har med kort varsel fått förtroendet att öka tillgänglighet hos den sedan länge planerade livesändningen. Den vanliga video- och ljudsändningen produceras av Socialvideo AB och hela sändningen finansieras av .SE- Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Extra värdefullt för alla

Tillgänglighet innebär framförallt att människor med olika typer av funktionshinder ska kunna delta. Det gäller alltifrån förflyttningar i den fysiska arbetsmiljön till vardagen på webben.

Ökad tillgänglighet är bra för alla. Exempelvis är det värdefullt att texta webbvideo, eftersom det ökar sökbarheten och underlättar navigering. Men naturligtvis är texten nödvändig för alla döva och hörselskadade. På samma sätt är syntolkning nödvändig för att blinda och synskadade skall kunna ta del av mer än det som bara sägs. På köpet får alla som nöjer sig med att bara lyssna, en god förståelse vad som syns men inte hörs. Det kan handla om sådana saker som en powerpointbild, en föreläsares utseende eller hur många som räcker upp händerna under en frågestund. Värdefullt för den som lyssnar på en inspelning under träningsrundan (eller i hängmattan).

Sidor för olika behov

Samtliga sändningar distribueras via olika Bambuserkanaler. På webbplatserna digidel.se och iis.se/internet-for-alla visas  huvudsändningen, med länkar till specialsidor för olika typer av tillgänglighetsanpassning.

  • Huvudsändningen: digidel.se/live, mixar kamerabilder från scen, publik och projektion tillsammans med ljud från mikrofoner och andra ljudkällor (produceras av Socialvideo).

Vi ansvarar för dom tillgänglighetshöjande bitarna:

  • Live undertextning: digidel.se/live-u, där hörselskadade och döva kan se huvudsändningen kompletterad med så kallad öppen undertextning. ”Öppen” innebär att texten alltid syn i bild.
    Skrivtolkar: Terese Turunen och Maria Westin (Svensk Meditext)
  • Teckenspråkstolkning: digidel.se/live-t, där döva och hörselskadade kan se huvudsändningen med så kallad dold teckenspråkstolkning. ”Dold” innebär att tittaren kan bestämma sig för att se teckenspråkstolken, samt välja var tolken skall placeras i bild och hur stort tolkfönstret skall vara.
    Teckentolkar: Lina Hellström och Diana Björkstrand från (Tolkcentralen i Örebro)
  • Syntolkning: digidel.se/live-s, där det vanliga ljudet kompletteras med en så kallad spontan syntolkning. ”Spontan” eftersom tolken på grund av omsändigheterna inte kunnat repetera in händelserna i förväg.
    Syntolk: Amica Sundström (Syntolkning.nu)

Nyutvecklad svensk teknik

Vi har ju tidigare på uppdrag av bland andra SSR Konsumentråd och Handikappförbunden utvecklat flera nya lösningar för att öka tillgängligheten hos livesänd webbtv. Kommunikationsmyndigheten PTS har delvis finansierat både teknikutveckling och tidigare sändningsförsök. Denna gång är det premiär för ny livetextningsteknik, teckentolkning per distans och live syntolkning. I det aktuella försöket är det dessutom första gången som tekniken används tillsammans med en annan livevideoproducent.

För att öka flexibiliteten och pressa kostnaderna för livetextning används den nyutvecklade webbappen capblaster. Capblaster (www.capblaster.org) finns som öppen källkod och den nuvarande betaversionen stödjer API:er hos videoproduktionsprogramvaran VidBlaster. Rent tekniskt innebär det att skrivtolkarna följer sändningen på plats och skriver i realtid in text via ett webbgränssnitt. Westreamu integrer texten med huvudsändningen i programvaran VidBlaster och distribuerar resultatet i en separat Bambusersändning. Texten sparas också separat tillsammans med tidkoder för eventuell efterbearbetning, sökmotoranpassning och publicering on demand.

Med ambitionen att ytterligare förenkla och effektivisera teckenspråkstolkningen används flashspelaren ZignPlayer (zignplayer.westreamu.se). ZignPlayer finns som öppen källkod och den nuvarande betaversionen stödjer API:er hos streamingleverantören Bambuser. För första gången prövas dessutom teckenspråkstolkning av livesänd video per distans. Tekniskt innebär det att Westream i för över bild och ljud från Münchenbryggeriet till Tolkcentralen i Örebro via videochattprogramvaran ooVoo. Där arbetar tolkar i realtid framför en kamera som sänder till en dold Bambuserkanal. Tittarna kan sedan med hjälp av ZignPlayer själv mixa huvudsändningen med tolkvideon.

I ett första steg prövar vi också att sända en spontantolkning för synskadade. I lokalen finns en syntolk som iakttar det som sker och spontant berättar om händelsernas utveckling i en mikrofon. På sikt hoppas vi att kunna erbjuda syntolkningen som en egen streamad ljudkanal. Denna gång har vi dock valt att [uppdatering: ta allt ljud via syntolkens mikrofon] lägga syntolkningen som vänster ljudkanal i livetextningskanalen, med det vanliga ljudet i höger kanal. För mer information om denna ädla konst, och värdefulla yrke, hänvisar vi till Syntolkning.nu.