International Organization for Standardization (ISO) leder varje år Världsstandardiseringsdagen. I år, den 14 oktober, är det Internationella temat tillgänglighet. I Sverige arrangeras därför heldagskonferensen Tillgänglighet kräver standardisering genom ett samarbete mellan SSR:s Konsumentråd, Handikappförbunden, Handisam, Konsumentverket och SIS (Swedish Standards Institute) .

Ett samhälle där alla oavsett funktionsförmåga kan delta på lika villkor måste planeras och utformas utifrån olika behov.

Konferensen skall sändas live på webben. Och naturligtvis måste sändningen vara tillgänglig, med livetextning och livetolkning. Vi är naturligtvis både glada och stolta över att ha fått det utmanande uppdraget. Exakt vilken teknik vi kommer använda vet vi inte i dagsläget. Vi hoppas nämligen få klart några världsunika och kostnadseffektiva lösningar. Men tillgängligt blir det.

Den 14 oktober klockan 10 börjar det via www.ssrkonsument.se/webbtv – välkomna!