SVT arrangerar årligen “Röster att räkna med”, ett möte mellan Public service och handikapprörelsen. Förmiddagen inleddes av SVT:s VD Eva Hamilton, varefter Geoff Adams-Spink (BBC:s Age & Disability Correspondent) gjorde en intressant dragning. Sen kunde man välja ett av spåren:

  1. Grönt, gult eller rött – en eftervalsanalys. Medverkar gör de politiska kommentatorerna Margit Silberstein, Mats Knutsson, Monica Saarinen och representanter från HSO – Mikael Klein och Maria Johansson
  2. Våga välja vinkel – journalistens roll. Är det relevant om journalisten har en egen funktionsnedsättning när det gäller reportage om tillgänglighet? BBC:s ”Age & Disability Correspondent” Geoff Adams-Spink medverkar.
  3. Du, jag och 3 miljoner till – tillgänglighet på webben.

Vi deltog i det tredje seminariet, tillsammans med Bengt Sundelin (UR, var moderator/diskussionsledare), Maria Nordmark (UR, konceptutvecklare), Jonas Söderström (InUse, Informationsarkitekt, utbildare och seniorkonsult) ochj Mia Ahlgren (HSO, expert i e-tillgänglighet).

Det blev ett verkligt spännande, om än kort, upplägg. Richard Gatarski avslutade med att presentera några av Westreamus erfarenheter de senaste året när det gäller tillgänglig webbtv för döva och hörselskade. Du hittar powerpointbilderna på Slideshare, och en mer fylligt teknisk beskrivning på Accessible Livecasting, Almedalen 2010.