Westreamu AB kan numera till ytterst förmånliga priser erbjuda Bambusers Premiumtjänster. Det innebär framförallt full kommersiell frihet (tex från oönskad reklam). Dessutom öppnas dörren för möjligheter som att skräddarsy spelaren, var sändningen skall synas, utökad statistik, med mera.

Streamingtjänster som Bambuser, Solidtango, Livestream, Ustream och Justin erbjuder möjligheten att sända gratis. Det gäller så länge innehållet är icke kommersiellt och att tjänsten finansieras genom reklam, dvs annonsinslag i sändningarna. Vad som är kommersiellt eller inte avgörs från fall till fall. Enligt streamingleverantörernas avtal brukar också gratistjänsterna medföra vissa begränsningar och förbehåll, såsom rättigheterna till det som sänds.

I praktiken innebär detta att vi alltid diskuterar sändningens karaktär med våra uppdragsgivare för att kunna avgöra om gratis sändning är ett möjligt alternativ. Ofta fungerar gratis bra, men av olika anledningar kan det bli aktuellt att i stället betala för så kallade premiumtjänster. Så är till exempel fallet om uppdragsgivaren själv vill sända reklam/spons eller begränsa sändningen till den egna  webbplatsen. Priserna baseras som regel på hur många som tittar på sändningen och hur lång tid dom tittar, dvs “tittartimmar”.

Westreamu AB kan från och med idag tack vare ett unikt samarbete med Bambuser erbjuda deras premiumtjänster till ytterst förmånliga priser. Vi har därför kompletterat vår prislista med några nya tilläggstjänster. I grunden  innebär Bambuser Premium dörren öppen för alla former av  kommersiellt innehåll och bibehållen kontroll över det sända materialet. Utöver det kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare diskutera finesser som skräddarsydda spelare (egna logotyper, färger, mm), dold bambuserkanal (ingenting visas oavsiktligt), hur sändningen skall publiceras (tex bakom lösenord), pre-rolls (skylt som alltid visas innan visning on demand) och utökad statistik.

För att så många som möjligt skall kunna använda sig av Bambuser premium har vi tillsammans tagit fram ett förmånligt introduktionserbjudande. Vår nya tilläggstjänst “Registrering och embedkod för Bambuser premium, inklusive 500 tittartimmar” erbjuds till samma kostnad som för tilläggstjänsten “Registrering och embedkod för icke kommersiell Bambuserkanal”. Antalet tittartimmar gäller den månad som erbjudandet tecknas.

Naturligtvis står det liksom tidigare fritt för våra uppdragsgivare att själva hantera allt som har att göra med själva distributionen av såväl livesändningen som publicering för on demand.

Uppdateringar:

2011-11-10: Förtydligade att antalet tittartimmar gäller den månad som erbjudandet tecknas.
2012-11-27: Lade till Solidtango bland exemplen på streamingtjänster.