För första gången kommer idag ett arrangemang på regeringspolitisk nivå att livesändas med text och teckenspråk, vilket produceras med distribuerade lösningar. Tekniken för detta har utvecklats av Westreamu AB, med visst stöd från kommunikationsmyndigheten PTS, och bygger på den svenska streamingtjänsten Bambuser samt produktionsplattformen VidBlaster.

[Uppdatering: Den textade, respektive teckenspråkstolkade, sändningen finns att se on demand i Regeringskansliets filmarkiv under rubriken Presentationen av It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Dock lite knepigt att plocka fram, men dom finns bakom spelakontrollens “pilnedåtknapp” för fler filmer/funktioner.]

Idag den 6 oktober 2011 lanserar it- och energiminister Anna-Karin Hatt en sammanhållande strategi för it-politiken, den så kallade Digitala Agendan. Lanseringen äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangemanget börjar med en presskonferens klockan 13.30, och livesänds på plats av Information Rosenbads inhyrda produktionsbolag. Den sändningen kan ses på Regeringen.se/digitalagenda.

Under eftermiddagen mellan 14.30 och 17.30 genomförs ett seminarium med rubriken “IT i människans tjänst” (program i pdf). Westreamu AB har fått uppdraget att göra den livesändningen mer tillgänglig för döva och hörselskadade. Alltså kan man se med livetextning på eventsidan Regeringen-text (http://bambuser.com/node/2100050) och med teckenspråkstolkning på eventsidan Regeringen-tecken (http://bambuser.com/node/2100064).

Såväl textningen som teckenspråkstolkningen utförs per distans. Två skrivtolkar sköter textningen, denna gång från Westreamus kontor i Tullhus 3 på Skeppsbron i Stockholm. Två teckenspråkstolkar arbetar parallellt i en studio på Tolkcentralen i Örebro.

Det blir också första gången som Westreamu per distans fångar en videoström producerat av ett annat produktionsbolag. Näringsdepartementet kommer efteråt att publicera inspelningarna för de som efteråt vill titta “on demand”.