En titt bakom TV4:s teckenscen

Det har gått 18 månader sedan TV4 började teckenspråkstolka sina sändningar med den teknik WestreamU utvecklat åt Tolkcentralen i Örebro. I mitten på mars filmade enhetschefen Johnny Kristensen några scener från hur det går till när hans medarbetare gör Webbtolkning....

Öppet om tillgänglighet hos 23

23 “The visual sharing company” anordnade den 21 mars seminariet Internet och öppen video. Medverkade gjorde bland andra Leo  Wallentin (SVT Nyhetslabbet) och Steffen Tiedemann Christensen (23). Här är den föreläsning jag gjorde under rubriken...

TV4 tolkar med Westreamus teknik

I kväll inleder TV4 en pilotverksamhet genom att tolka ett urval TV-produktioner med den banbrytande teknik som Westreamu utvecklat för teckenspråkstolkning per distans. I planerna ingår bland annat att också tolka Jul med Ernst, samt att dessutom liveteckna...