Live på Facebook eller Youtube, för- och nackdelar

Att streama via Facebook och/eller YouTube blir allt populärare. En förklaring till det är naturligvtis att båda är gratistjänster och har inbyggd automatik för social interaktion på bred front. För att travestera på ett gammalt talesätt: “Besvärar det så kostar...

Workshop om live webb-tv

  En solig fredagseftermiddag härjade 10 kommunikatörer vilt i WeStudioU. Alla är medlemmar i Digitala Nätverket 15/16 (Sveriges Kommunikatörer), som leds av Camilla Eriksson. Richard Gatarski inledde workshopen med en föreläsning/frågestund (powerpointbilder...